Skip to the content

Projekter og programmer  

Brug os som L&D project manager i din organisation. Vi kan forestå projekter og sammensætte de programmer i har behov for.  

Ved større projekter og programmer kan vi arbejde in-house og varetage projektet fra start til slut. Det kan være at lægge hjørnestene til jeres eget akademi, digitalisering, udvikling af læringskultur, eller til opbygning af programmer ex. lederudvikling, onboarding, sikkerhedskurser, internt train the trainer program. Uanset om vi leder et projekt eller sammensætter et program, så handler det for os om at være øjenhøjde, skabe fremdrift og følge opgaven til dørs. Det er nemmere sagt end gjort, for læring og udvikling handler i høj grad om mennesker og samarbejdet mellem dem. Derfor er personlige kompetencer, viden og erfaring afgørende. Uden den rette erfaring, viden og engagement er sandsynligheden for at opnå fremdrift forsvindende lille.

 

 

Projekt- og prgramledelses resourcer 

Byg eget akademi | Sammensæt Programmer | Digitalisering | Opbyg kompetencer og organisation |

 

…. Forstår at systematisere, og skille væsentligt fra uvæsentligt, og implementere praktisk anvendelige løsninger..
- Mandus Andresen
Et ekstra lag af expertise

Strategisk rådgivning

Som rådgiver tilbyder vi vores erfaring og expertise til at skabe retning, struktur, overblik og nye indsigter 

Projekter og programmer

Projektledelse handler for os om at være i øjenhøjde, skabe fremdrift og følge opgaven til dørs. 

Uddannelse- og foredrag

Training er hjælp til selvhjælp, og handler til syvende og sidst om at vi giver viden og erfaringer videre.

Outsourcing

Brug os som akademiet i din virksomhed, vi forestår alt fra A-Z eller bibringer de elementer i har brug for.