Skip to main content

Strategisk rådgiver

Specialistviden i øjenhøjde

Som rådgiver tilbyder jeg min ekspertise og 22 års erfaring til at give overblik, retning og struktur. Jeg arbejder på tværs af virksomheder, brancher og landegrænser, og vil i de fleste tilfælde kunne bidrage med nytænkning, idéer, trends og friske perspektiver. Jeg stiller spørgsmål og udfordrer dig og din virksomhed, som djævlens advokat, fra medarbejderens perspektiv eller dine kunders stemme.  Og kan jeg ikke hjælpe dig, har jeg adgang til et stort netværk, der næsten med sikkerhed kan. 

Rådgiver kompetencer

Nogle af de spørgsmål jeg kan hjælpe med svar på

Er der en rød tråd mellem strategi, ambitioner og virkelighed? 

Bidrager kultur, adfærd og mindset til målsætningerne?

Er der en hensigtsmæssig og lønsom anvendelse af ressourcer og teknologi? 

Er viden og kompetencer til stede, i rette tid og rette kvalitet? 

Er der skabt et fundament for kontinunerlig læring og innovation? 

Hvordan kan expertise, viden og best practise erhverves? 

Research | Audit | Analyse | Sparring | Netværk 
.... er meget professionel, kompetent og engageret, og forstår at begå sig på tværs af orgainsationen ....
Mads Elkjær
....Allan er karismatisk, rolig og vellidt ..... tilpasser sig nye omgivelser. Allan har en god humor og begår sig i alle lag i organisationen
Charlotte Wetche

Et par priseksempler på rådgivning

En-til-en rådgivning

Få rådgivning og sparring på en konkret udfordring. 

Få tre mulige praktisk-anvendelige løsningsforslag med anbefalinger og risici. 

Anbefalinger til monitorering, opfølgning, justering og optimering.  

 

Workshop

Forventnings- og opstartsmøde 

Research og analyse af nuværende løsning og effekt 

Workshop, hvor vi gennemgår audit og gap analyse, og lægger en operationsplan for way ahead 

Færdiggørelse og udarbejdelse af plan

Opfølgning, monitorering og anbefalinger til justeringer og optmiering. 

Hele pakken

Audit, research og indledende analyser 

Udarbejdelse af operationelle planer og programmer 

Fuld implementering og eksekvering af programmet, inklusiv udarbejdelse og opsætning af touchpoints, udarbejdelse af materialer og evt. dokumentation.  

Monitorering, opfølgning og anbefalinger justeringer og optimeringer.  

Ikke det du ledte efter?

Måske passer dit behov ikke lige ind i én af de skitserede eksempler, så giv mig et ring og lad os mødes, så vi kan finde en løsning der passer dig. 

Ingen kager

Dette webside anvender ikke cookies, så tag et kig og giv et kald eller skriv såfremt du har spørgsmål. 

Back to top