Skip to main content

Ekspertise

Formålet med vores arbejde er, at matche organisationen med strategien. Det starter med at uddanne mennesker til at kunne, ville, og have mod på mere. Ledelse af læring og kommunikation bliver derved midler til at nå mål indenfor lederskab, trivsel og vækst. 

Vi arbejder i krydsfeltet mellem organisationen, markedet, ledelse og digitalisering. Om det er som rådgiver, in-house projektleder eller som træner er ikke så vigtigt, det rigtige spørgsmål er, hvad i gerne vil have til at ske?

Kerneydelser

Læring. Læring handler om at skabe nye muligheder ved at udvikle det menneskelige potentiale. Læring er ikke en begivenhed, men en proces, der kan og bør kvalificeres for at maksimere udbyttet. Der er så vigtigt at vi forstår, at læring sker gennem mange touchpoints. Kunsten består i at orkestrere touchpoints i forhold til målgruppen og virksomhedens investering.      

Strategisk læring. Nogle siger agil andre siger dynamik, det bliver hurtig en akademisk diskussion på ord, for uanset ordvalg, så skal fremtidens virksomheder kunne flytte viden, opbygge ekspertise, og samskabe nye kompetencer, i de fleste tilfælde hurtigere end i dag, og i alle tilfælde hurtigere end konkurrenterne. Det er her læring bliver en del af strategien og kulturen.

Organisationsudvikling. Implementering af nye systemer og processer handler ikke om teknik, men om mennesker og kulturen. Forandringer sker mellem linjerne på det stykke papir der hedder strategi og det handler i høj grad om mindset, adfærd og kultur. Kultur bliver hurtigt uhåndgribeligt og luftigt. Men kultur er et verbum, noget vi kan arbejde med. Kulturen kan enten arbejde for, eller imod, det i gerne vil. Den forskel er dog alt andet en luftig. Det er her træning bliver relevant, hvis ikke nødvendig. 

Transfer. En virksomhed behøver ikke være særlig stor før det bliver indviklet. Formålet bliver uklart for de ansatte, og kunderne forstår ikke det fulde potentiale af det produkt de køber. Det er synd, skam - og dyrt. I sådan en situation er der brug for nogen udefra. Nogen, med erfaringer fra andre brancher og andre virksomheder. Nogen der kan skabe overblik, retning og struktur i virksomhedens interne kommunikation og vidensdeling. 

Optimere kvaliteten og værdien af jeres investering. Hvis vi skal være helt ærlige - og det skal vi - så skal enhver investering i Human resources bidrage til at løse en konkret udfordring, skabe fremdrift eller mersalg. Hvis ikke værdiforøgelsen kan synliggøres kan det være lige meget. For al kommunikation og læring bør gælde, at det altid skal være enkelt, fleksibelt, to the point og fit for purpose. Det kræver nye indsatser, tilgengæld er der meget vundet.

Kernekompetencer 

Analyse. Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Analyse er forudsætningen for et vellykket projekt, uden er der stor sandsynlighed for at projektet rammer ved siden af skiven eller strander.

Analysen er sjældent målet i sig selv, men et middel til at træffe de rette beslutninger og give klare svar. Analysen skal desuden klarlægge den forventede værdi af investeringen. Derfor kræver god analyse ikke kun håndværksmæssige kompetencer, men en grundlæggende forståelse for kulturen, markedet og forretningen. 

Planer, programmer og kampagner. Hvis man spørger os, er der kun én strategi i virksomheden, nemlig forretningsstrategien. Strategien udmøntes i virksomhedens politikker, prioriteringer, organisering og planer. I organisationsudvikling er en plan det samme som i resten af virksomheden, altså et sæt retningslinjer for hvordan kompetencer og kapaciteter udvikles, med det formål at bringe sig i en optimal position i fremtiden. 

En plan skal klart definere en hensigt, et mål, rammer og ressourcer. En plan kræver prioriteringer, uden, er og bliver en plan et stykke papir. 

En plan bliver sjældent bedre end den viden den bygger på. Derfor er det essentielt at opnå fuld indsigt og overblik over virksomheden, målgruppen og den ønskede effekt, dertil indlægges plads og rum til at blive klogere undervejs, inden planen færdiggøres.

Kommunikation. Kommunikation betyder at dele. Det er så grundlæggende at vi alle ved, hvor galt det kan gå, hvis man kommunikerer for hurtigt, for langsomt, for lidt eller for meget. Og hvor godt det kan gå, hvis man kommunikerer interessant, relevant og præcist.

Vi beskæftiger os med den kommunikation, man kunne kalde kontrollerende eller ligefrem manipulerende. Man kunne også kalde det strategisk kommunikation eller ledelseskommunikation.

Men det er kommunikation, der skal inspirere en bestemt udvikling i modtagerens hoved. Det er således aldrig kommunikationen i sig selv, der er målet, men det mindset og den adfærd den skaber.

Touchpoints. Touchpoints er de punkter, hvor en virksomhed er i berøring, og dermed kommunikerer med sine målgrupper og udvikler medarbejderne. Ved at anvende touchpoints udnytter man hele båndbredden.  

Moderne virksomheder har mange touchpoints, og målet er at orkestrere dem, så de tilsammen giver modtageren en optimal oplevelse og udbytte. Mulighederne er næsten uendelige. Det er budgetterne til gengæld sjældent. Man kan købe sig fattig eller rig i touchpoints. Forskellen ligger som regel i at bevare overblikket.

Validering. Validering er retten til at blive klogere. Det betyder at sikre at et projekt leverer tilfredsstillende i mødet med virkeligheden – forstået som målgrupper og interessenter. Det kan gøres gennem individuelle interviews, gruppeinterviews, scenarier, web-tests, spørgeskemaer og andre mere eller mindre snedige metoder.

Validering  kan øge kvaliteten af de fleste projekter og give tryghed, eftertanke og opbakning, hvis det udføres rigtigt. Men det kræver indblik, stor empati og lang erfaring at designe og gennemføre brugbare valideringer. For slet ikke at skrive om at anbefale noget – baseret på valideringen.

Derfor tager jeg aktivt del i valideringen af et projekt, enten som udførende part eller i samarbejde med eksterne leverandører. For spørger man uden strategisk forståelse og fornemmelse, risikerer man at ende med ligegyldige eller ligefrem misvisende svar.

Eksekvering. Eksekvering betyder at løbe i gang, at bringe projektet til live for at skabe den ønskede forandring. 

At kalde eksekvering for en videnskab ville være forkert, for det er først og fremmest et håndværk og et tæt samarbejde mellem ledelsen, forandringsagenten og interessenter. 

En del af eksekveringen indebærer føring. Herunder timings i distribution af indhold, styring af budgetter, uddannelse og træning - blot for at nævne nogle få. 

Et godt program, der er eksekveret dårligt, bliver til at dårligt program. Og det samler vi ikke på.  

Monitorering. Monitorering handler om at observere en afgrænset situation og dokumentere forandringer. Det kan være en holdning eller en adfærd blandt medarbejdere, en praksis eller noget helt tredje.

Målet er som regel at optimere den investering, der allerede er foretaget. Men monitorering kan også dokumentere og retfærdiggøre en indsats over for diverse interessenter.  Og måske vigtigst af alt, kan det øge virksomhedens agilitet.

For i en tid, hvor digitale teknologier sætter tempoet op, og tålmodigheden ned, bliver tiden mellem nye krav i markedet og nye tilbud hos virksomhederne mere og mere afgørende.

 

Ingen kager

Dette webside anvender ikke cookies, så tag et kig og giv et kald eller skriv såfremt du har spørgsmål. 

Back to top